Hotline 24/7

0932 203 683

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Khóa học
Khai giảng
Phí ưu đãi
Đăng ký
Giảng viên
Lê Quang Bính

Lê Quang Bính

Chuyên gia - Giảng viên
Phó vụ trưởng –  Kiểm toán nhà nước. Giảng viên cao ...
Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên gia - Giảng viên
Thạc sỹ trường Đại học kinh tế, thạc sỹ Học ...
Nguyễn Văn Mỹ

Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia Nguyễn Văn Mỹ – Giảng viên cao cấp ...
Nguyễn Trương Minh

Nguyễn Trương Minh

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia về quản trị Nguyên Giám đốc dự án ...
Hồ Minh Chính

Hồ Minh Chính

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia về quản trị. Nguyên Giám đốc Kinh doanh ...
Trần Đình Thiên

Trần Đình Thiên

Chuyên gia - Giảng viên
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam là người nổi ...
Phạm Hoàng Ngân

Phạm Hoàng Ngân

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia về Quản lý Điều hành & Chuỗi cung ...
Đỗ Tiến Long

Đỗ Tiến Long

Chuyên gia - Giảng viên
Tiến sĩ Đỗ Tiến Long là chuyên gia tư vấn ...
CẢM NHẬN, ĐÁNH GIÁ

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp, chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng

Các khóa đào tạo
EPE – NHÀ KHỞI NGHIỆP HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP

EPE – NHÀ KHỞI NGHIỆP HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Thế hệ khởi nghiệp 1.0 Cách đây 30 năm, thế hệ khởi nghiệp này được hình thành dựa trên luật doanh nghiệp tư nhân lần đầu tiên được ban hành ...
Phí ưu đãi: 18.000.000đ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp

Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp

Chương trình Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp – Tổ chức đào tạo PTI Đối tượng tham gia: Giám đốc kênh của doanh nghiệp, đây là đối tượng phù ...
Phí ưu đãi: 6.000.000đ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp

Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp

Chương trình Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp – Tổ chức đào tạo PTI Đối tượng tham gia Giám đốc chuỗi bán lẻ, đây là đối tượng phù hợp ...
Phí ưu đãi: 6.000.000đ
CPO – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

CPO – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc sản xuất  – Trường Doanh Nhân PTI. Giám đốc sản xuất (Chief product officer – CPO) là người chịu trách nhiệm đối với tất cả các vấn ...
Phí ưu đãi: 14.000.000đ
CMO – GIÁM ĐỐC MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

CMO – GIÁM ĐỐC MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc Marketing – Trường Doanh Nhân PTI. Có 4 cấp độ quan điểm về Marketing: Cấp độ 1: Marketing là truyền thông, quảng cáo. Cấp độ 2: Marketing là ...
Phí ưu đãi: 10.400.000đ
CCO – GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

CCO – GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp – Trường Doanh Nhân PTI. Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp là gì? Theo Peter Drucker – “cha đẻ” quản ...
Phí ưu đãi: 10.400.000đ
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp – Trường Doanh Nhân PTI. “Giám đốc Tài chính”, tiếng Anh là Chief Financial Officer (CFO) là một vị trí quan trọng của doanh nghiệp. ...
Phí ưu đãi: 10.400.000đ
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp – Trường Doanh Nhân PTI. “Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành mệnh lệnh Ban ...
Phí ưu đãi: 10.400.000đ