Hotline 24/7

0932 203 683

Phòng Quản lý chất lượng

VAI TRÒ:
Là phòng chức năng quản lý, bảo mật và hệ thống hóa danh sách Học viên của PTI; là cầu nối để học viên có thể tiếp cận các kênh thông tin của PTI và tham gia các chương trình, hoạt động của PTI bằng nhiều hình thức (Điện thoại, Email, tin nhắn,….); CSKH Trước – Trong – Sau bán hàng, giải quyết các trường hợp khách hàng có khiếu nại, hoàn phí, ghi nhận các ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.

NHIỆM VỤ:

  1. Tham mưu và báo cáo Ban lãnh đạo thiết lập một số quy trình đảm bảo tính gắn kết và hiệu quả hoạt động của hệ thống chất lượng, dịch vụ của PTI.
  2. Khảo sát và đánh giá chất lượng chương trình, chuyên gia, học viên, trợ giảng, các bộ phận trong công ty.
  3. Thông tin tới tới học viên tham gia khai giảng và kiểm soát số lượng học viên các lớp theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
  4. Tổ chức bế giảng và tổng kết, trao chứng nhận các khóa học
  5. Đảm bảo các chế độ cho học viên tham gia học bù, bảo lưu, chuyển lớp, thay thế học viên theo quy định của PTI.
  6. Phối hợp cùng các bộ phận tổ chức các chương trình Hội thảo kinh tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Văn phòng Hà Nội:

Mrs: Mỹ Linh – Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng
Mobile: 0902.660.666
Email: qlcl@pti.vn

Văn phòng TP. HCM:

Mrs.Trần Loan -Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng

Mobile : 0906993829

Email:qlcl.hcm@pti.vn