Hotline 24/7

0932 203 683

Các chuyên gia, Giảng viên

Với đội ngũ trên 125 chuyên gia, giảng viên cam kết dài lâu, đặc biệt còn có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn sẽ mang đến cho học viên nhiều kiến thức, bài học sâu sắc trong kinh doanh…

VŨ CÔNG TY

VŨ CÔNG TY

Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Tất Thịnh

Nguyễn Tất Thịnh

Chuyên gia - Giảng viên
Phạm Văn Chính

Phạm Văn Chính

Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Xuân Hải

Nguyễn Xuân Hải

Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Hoàng Phương

Nguyễn Hoàng Phương

Chuyên gia - Giảng viên
Dương Ngọc Dũng

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên
Lê Như Hiếu

Lê Như Hiếu

Chuyên gia - Giảng viên
Lê Đại Ngọc

Lê Đại Ngọc

Chuyên gia - Giảng viên
Tạ Thị Phước Thạnh

Tạ Thị Phước Thạnh

Chuyên gia - Giảng viên
Phạm Hoàng Ngân

Phạm Hoàng Ngân

Chuyên gia - Giảng viên
Đỗ Quốc Quyền

Đỗ Quốc Quyền

Chuyên gia - Giảng viên
Lê Đình Tiến

Lê Đình Tiến

Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Lâm Tuấn

Nguyễn Lâm Tuấn

Chuyên gia - Giảng viên
Đỗ Hoàng Toàn

Đỗ Hoàng Toàn

Chuyên gia - Giảng viên
Hoàng Văn Hòa

Hoàng Văn Hòa

Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Ngoan

Nguyễn Ngoan

Chuyên gia - Giảng viên
Kiều Thị Kim Hoàn

Kiều Thị Kim Hoàn

Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên gia - Giảng viên
Trần Thị Minh Hải

Trần Thị Minh Hải

Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Văn Mỹ

Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên gia - Giảng viên
Phan Anh Lưu

Phan Anh Lưu

Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Văn Phụng

Nguyễn Văn Phụng

Chuyên gia - Giảng viên
Đỗ Hoài Nam

Đỗ Hoài Nam

Chuyên gia - Giảng viên
Lê Quang Bính

Lê Quang Bính

Chuyên gia - Giảng viên