Hotline 24/7

0932 203 683

Phòng tổ chức hành chính

VAI TRÒ:

Là Phòng chức năng chịu trách nhiệm về các công tác liên quan đến Hành chính & Quản trị thuộc khối Nội Chính của Tổ chức giáo dục PTI .

CHỨC NĂNG:

  • Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị, nội quy, chi phí hành chính,… của công ty.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư,vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
  • Tham mưu đề xuất cho Ban giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Hành chính
  • Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác hành chính của công ty.
  • Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Hà Nội:

Phụ trách: Võ Ngọc

Điện thoại: 0976867999 – 0934484656

Email: nhansu@pti.vn

Văn phòng HCM:

Phụ trách Hành chính: Ms. Khánh Ngọc

Điện thoại: 0934569084

Email: ngocvtk@pti.vn