Hotline 24/7

0932 203 683

Khóa học Online (Mua 1 lần học trọn đời)
Khóa học
Giảng viên
Phí ưu đãi
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
24 Chuyên đề
6.800.000đ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
16 Chuyên đề
6.800.000đ
Chân dung Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
Nguyễn Ngoan
999.000đ
Nghệ thuật lãnh đạo
Lê Như Hiếu
999.000đ
Quản trị cuộc đời
Lê Thẩm Dương
999.000đ
Tạo động lực và quản lý đội ngũ
Nguyễn Ngoan
999.000đ
Quản trị mâu thuẫn và xung đột (học bằng Tiếng Anh)
Dương Ngọc Dũng
999.000đ
R&D Management (học bằng Tiếng Anh)
Dương Ngọc Dũng
999.000đ
Quản trị chuỗi cung ứng (học bằng Tiếng Anh)
Dương Ngọc Dũng
999.000đ
Quản trị hành vi tổ chức (học bằng Tiếng Anh)
Dương Ngọc Dũng
999.000đ
Quản trị mâu thuẫn và xung đột
Dương Ngọc Dũng
999.000đ
Chiến lược thương hiệu dành cho Lãnh đạo
Nguyễn Ngoan
999.000đ
Quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại
Nguyễn Ngoan
999.000đ
Báo cáo nhân sự dành cho lãnh đạo
Phạm Văn Chính
999.000đ
Kỹ năng lãnh đạo
Dương Ngọc Dũng
999.000đ
Mười một chiến thuật để thành công trong đàm phán kinh doanh hiện đại
Nguyễn Văn Mỹ
999.000đ
Quản lý Sếp
Phạm Văn Chính
699.000đ
Giải phóng lãnh đạo
Phạm Văn Chính
999.000đ