Hotline 24/7

0932 203 683

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Khóa học
Khai giảng
Phí ưu đãi
Đăng ký
Giảng viên
Lê Như Hiếu

Lê Như Hiếu

Chuyên gia - Giảng viên
Tiến sĩ Kinh tế Bulacan Sate University. Chuyên gia huấn ...
Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên gia - Giảng viên
Thạc sỹ trường Đại học kinh tế, thạc sỹ Học ...
Lê Thẩm Dương

Lê Thẩm Dương

Chuyên gia - Giảng viên
Giảng viên cao cấp Chuyên gia tâm lý ứng dụng ...
Nguyễn Trương Minh

Nguyễn Trương Minh

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia về quản trị Nguyên Giám đốc dự án ...
Lê Đại Ngọc

Lê Đại Ngọc

Chuyên gia - Giảng viên
Ông là giảng viên cao cấp tại Tổ chức Giáo ...
Kiều Thị Kim Hoàn

Kiều Thị Kim Hoàn

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia Kiều Thị Kim Hoàn có hơn 14 năm ...
Ngô Quý Nhâm

Ngô Quý Nhâm

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia – Giảng viên Ngô Quý Nhâm hoạt động ...
Vũ Văn Ninh

Vũ Văn Ninh

Chuyên gia - Giảng viên
PGS.TS Vũ Văn Ninh – Phó Trưởng Khoa Tài chính ...
CẢM NHẬN, ĐÁNH GIÁ

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp, chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng

Các khóa đào tạo
DCM – Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp

DCM – Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp

Chương trình Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp – Tổ chức đào tạo PTI Đối tượng tham gia: Giám đốc kênh của doanh nghiệp, đây là đối tượng phù ...
Phí ưu đãi: 8.200.000đ
RCM – Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp

RCM – Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp

Chương trình Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp – Tổ chức đào tạo PTI Đối tượng tham gia Giám đốc chuỗi bán lẻ, đây là đối tượng phù hợp ...
Phí ưu đãi: 8.200.000đ
Xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối dành cho CEO

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối dành cho CEO

Hệ thống phân phối giống như những huyết mạch giữ vai trò quyết định trên con đường chinh phục thị trường của doanh nghiệp. Bởi hệ thống phân phối đảm ...
Phí ưu đãi: 4.500.000đ
CPO – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

CPO – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc sản xuất – Trường Doanh Nhân PTI. Giám đốc sản xuất (Chief product officer – CPO) là người chịu trách nhiệm đối với tất cả các vấn ...
Phí ưu đãi: 14.000.000đ
CMO – GIÁM ĐỐC MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

CMO – GIÁM ĐỐC MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc Marketing – Trường Doanh Nhân PTI. Có 4 cấp độ quan điểm về Marketing: Cấp độ 1: Marketing là truyền thông, quảng cáo. Cấp độ 2: Marketing là ...
Phí ưu đãi: 9.400.000đ
CCO – GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

CCO – GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp – Trường Doanh Nhân PTI. Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp là gì? Theo Peter Drucker – “cha đẻ” quản ...
Phí ưu đãi: 9.400.000đ
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp – Trường Doanh Nhân PTI. “Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành mệnh lệnh Ban ...
Phí ưu đãi: 9.400.000đ
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc tài chính chuyên nghiệp – Trường Doanh Nhân PTI. “Giám đốc Tài chính”, tiếng Anh là Chief Financial Officer (CFO) là một vị trí quan trọng của doanh nghiệp. ...
Phí ưu đãi: 9.400.000đ